Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos.

 1. Šios pirkimo taisyklės nustato Pardavėjo, www.autotestai.lt, ir Pirkėjo, subjekto, perkančio Pardavėjo siūlomas prekes, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant paslaugas internetinėje svetainėje www.autotestai.lt.
 2. Prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles. Pirkėjas, pirkdamas prekes, kartu patvirtina, jog su šiomis Taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.
 3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias Taisykles. Pardavėjo ir Pirkėjo santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios paslaugų užsakymo metu. Pirkdamas paslaugas po Taisyklių pakeitimo, Pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie Pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.
 4. Jeigu kompiuterio įstrižainė mažesnė ir dėl to nesimato visas testų sprendimo langas, rekomenduojame susimažinti rezoliuciją, paspaudus „ctrl“ ir „ –„  klavišus. Jeigu išmaniajame telefone nesimato visas testų sprendimo langas, rekomenduojame naudoti ekrano sukimo funkciją arba pasirinkti kitą naršyklę. 

 

Paslaugų kaina, trukmė, prisijungimo sąlygos.

 1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti internetinėje svetainėje www.autotestai.lt parduodamų testų kainas.
 2. Parduodamų testų kodų galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo prisijungimo ir baigiasi, praėjus nupirktam laikui po prisijungimo.
 3. Prisijungimas su tuo pačiu kodu galimas ne daugiau kaip iš 30-ies IP adresų.
 4. Tris kartus suvedus neteisingus prisijungimo duomenis, prisijungimas blokuojamas. Sistema automatiškai atblokuos vartotoją po 1 val. PRAŠOME LABAI ATIDŽIAI VESTI PRISIJUNGIMO KODĄ (pasitikrinti, ar nėra įjungta didžiųjų raidžių klaviatūra).
 5. Įsigytas, bet nepanaudotas KET kodas galioja 5 mėnesius nuo pirkimo dienos. Po 5 mėnesių kodas automatiškai anuliuojamas ir nebeveiks prisijungiant www.autotestai.lt puslapyje.

 

Pinigų grąžinimas.

 1. Nutarę atsisakyti prekės, turite pateikti aiškų pareiškimą el. paštu info@autotestai.lt, kuriame būtų išdėstytas Jūsų sprendimas susigrąžinti sumokėtus pinigus už prekę (prisijungimo kodą).
 2. Pareiškimą dėl pinigų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris mokėjo už prekę. Pareiškimas turi būti pateiktas tik iš to el. pašto adreso, kuris buvo nurodytas pirkimo metu. Pinigus ne vėliau nei per 21 darbo dieną nuo pareiškimo gavimo dienos grąžinsime į banko sąskaitą, iš kurios buvo padarytas apmokėjimas.
 3. Pinigų grąžinimo pareiškimas el. paštu info@autotestai.lt priimamas ne vėliau nei per 24 val. po pirkimo.
 4. Pinigų grąžinimas galioja tik mokėjimams atliktiems per el. bankininkystę.
 5. Autotestai.lt pasilieka teisę atšaukti arba keisti pinigų grąžinimo taisykles bet kuriuo metu, be iš ankstinio įspėjimo.

 

Atsakomybės apribojimas.

 1. Laikoma, kad naudojimasis Autotestai.lt vykdomas nepriekaištingai, jei Autotestai.lt svetainė ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Pardavėjas neatsako už Autotestai.lt ar jos duomenų bazės sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti, taip pat automatinius sistemos naujinimus.
 2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjas, praradęs prisijungimo duomenis, apie tai nedelsiant privalo informuoti Pardavėją.
 3. Pirkėjas visiškai atsako už pateiktos informacijos atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.
 4. Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą el.pašto, prisijungimo kodo naudojimą. Pardavėjas neatsako už žalą, kurią Pirkėjas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudoja šia informacija.
 5. Pardavėjas neatsako už žalą, kurią Pirkėjas patiria dėl neteisingų mokėjimų atlikimo per Mokėjimai.lt sistemą.

 

Asmens duomenų apsauga.

 1. Pirkėjas internetinėje svetainėje www.autotestai.lt pagal poreikį pateikia savo telefono numerį, el.pašto adresą. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis laisva valia.
 2. Pirkėjas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Pirkėjo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
 3. Pardavėjas įsipareigoja neteikti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.
 4. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę siųsti Pirkėjui Pardavėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus, informacinius pranešimus, naudoti jo duomenis rinkodaros tikslams. Pirkėjas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Pardavėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.

 

Intelektinės nuosavybės teisės.

 1. Pardavėjas yra visų teisių į www.autotestai.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, logotipai ir pan., pateikiami Autotestai.lt, yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas turi teisę jais naudotis.
 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo internetinės svetainės Autotestai.lt darbui, saugumui ar pažeidžia kitus savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo panaikinti Pirkėjo paskyrą.
 3. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Autotestai.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Pardavėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

Taikytina teisė.

 1. Šioms Taisyklėms yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.